Skip to main content

Mosae Vita Maastricht

De opdracht omvatte de constructieve advisering van de voorlopige ontwerpfase, de definitieve ontwerpfase en de bestekfase van het project “Nieuwbouw Mosae Vita Maastricht”.
Het project betreft een onderzoekgebouw waarin diverse bedrijven en instellingen gevestigd worden die onderzoek doen naar lichaamsbeweging en voeding in relatie tot de gezondheid. Daarnaast wordt er een opleidingsinstituut met een grote zaal, een fitness centrum en een restaurant in gevestigd. De bovenste twee verdiepingen zullen de herstelkliniek gaan huisvesten.
Het gebouw is ca. 22.000 m2 groot en omvat 6 bouwlagen inclusief een kelder. Op de eerste verdieping is het gebouw middels een loopbrug verbonden met het MUMC+. De in het werk gestorte betonvloeren kronkelen als het ware per kwadrant telkens 90 cm, verspringend langs de centrale vide, omhoog. De twee bovenste bouwlagen, waarin een herstelkliniek is gevestigd, kragen aan twee zijden van het gebouw uit en worden gedragen door grote stalen vakwerkspanten.