Skip to main content

Adviesbureau Brekelmans

Ingenieurs voor bouwconstructies

Onze kracht

Adviesbureau Brekelmans uit Maastricht is een landelijk en internationaal opererend ingenieursbureau. Ons ingenieursbureau is al meer dan 60 jaar gespecialiseerd in constructieve ontwerpen en het uitwerken voor zowel geavanceerde als conventionele draagconstructies van uiteenlopende bouwwerken. Wij verzorgen alle voorkomende constructieve advies- en engineerwerkzaamheden.

Persbericht

Adviesbureau Brekelmans en Van de Werf en Nass bundelen hun krachten
Vanaf heden gaan twee Ingenieursbureaus uit het Maastrichtse samen door onder één directie. Daarmee staat de toekomst van beide bureaus een stuk sterker en blijven kennis en continuïteit geborgd. De twee bureau’s hebben van oudsher qua bedrijfscultuur hetzelfde DNA: kwaliteit staat altijd voorop.
Met de gebundelde krachten kan die kwaliteit langdurig geborgd blijven, en zal verder de focus liggen op duurzaamheid, integraal werken en optimale kostenbewuste prestaties van constructies.
Adviesbureau Brekelmans en Van der Werf en Nass zullen nog enige tijd zelfstandig opereren op de voor u bekende adressen en uw aanspreekpunten blijven ongewijzigd. Rob Henquet, voormalig directeur van Van de Werf en Nass, zal nog enige tijd als adviseur aanwezig blijven om daarna van een welverdiend pensioen te gaan genieten samen met zijn vrouw Lilian. Ralf Banens en Jaap van Heijster zullen als nieuwe directie de twee bureaus aansturen om uiteindelijk een samensmelting van beide bureaus te bewerkstelligen onder één dak.

Onze inbreng

Tussen de eerste schets en de uiteindelijke realisering van een project ligt een belangrijk traject: het ontwerp en de uitwerking van de bouwconstructie.
Deze schakel tussen ontwerp en uitvoering is de specialisatie van Adviesbureau Brekelmans.

Wij voeren ook taken uit als directievoering, bouwtoezicht, budgetbewaking en de ontwikkeling/innovatie van bouwsystemen en bouwproducten.
Het beste bewijs dat onze opdrachtgevers vertrouwen hebben in onze manier van werken en de behaalde resultaten, is wel dat een groot deel van onze werkzaamheden voortkomt uit vervolgopdrachten. Een teken dat onze dienstverlening naadloos aansluit op de wensen en eisen van onze klanten.

De uitvoering

De kracht van Adviesbureau Brekelmans ligt in innovatief en creatief denken; een eigenschap die bij het hele team van ingenieurs aanwezig is. Door onze grote ervaring met uiteenlopende constructiematerialen en uitvoeringsmethoden, zijn wij in staat om al in een vroeg stadium een duurzame constructievorm te adviseren.
Een vorm, die naadloos aansluit bij de wensen van onze opdrachtgevers en de ideeën van de architect.

Wij werken de projecten uit met behulp van de modernste reken- en tekentechnieken,
zoals onder andere Tekla Structures voor het vervaardigen van onze BIM-modellen.
Hierdoor vindt eenduidige en perfecte uitwisseling van bouwmodelinformatie plaats met onze partners in het bouwtraject,
via het gestandaardiseerde IFC-formaat (OpenBIM IFC). We maken daarbij structureel gebruik van BIM basis ILS.

Kwaliteitssysteem

Een helder en pragmatisch kwaliteitssysteem ligt aan de basis van de werkzaamheden binnen Adviesbureau Brekelmans. Onze medewerkers raadplegen het actuele kwaliteitshandboek digitaal op ons interne netwerk. Deze manier van werken staat garant voor heldere procedures en duidelijke afbakening van taken en verantwoordelijkheden. Het kwaliteitssysteem is bovendien een prima instrument voor het continu initiëren en doorvoeren van verbeterprocessen.
Dit alles met maar één doel voor ogen: het optimaliseren van onze dienstverlening naar de klant.

Het kwaliteitssysteem is gebaseerd op,NEN-ISO 9001. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de geldende DNR 2011.

Deskundigheid, kwaliteit en betrouwbaarheid vormen de pijlers, die ons bureau dragen.

Onze kernactiviteiten

  • Constructeur: ontwerp & uitvoeringsadvies
  • Advieswerkzaamheden
  • Innovatie/ontwikkeling
  • Directievoering
  • Bouwtoezicht
  • Budgetbewaking
  • Restauraties
  • Renovaties

Onze partners