Skip to main content

Adviesbureau Brekelmans

Ingenieurs voor bouwconstructies

Onze kracht

Adviesbureau Brekelmans uit Maastricht is een landelijk en internationaal opererend ingenieursbureau. Ons ingenieursbureau is al bijna 60 jaar gespecialiseerd in constructieve ontwerpen en het uitwerken van zowel geavanceerde- als conventionele draagconstructies voor uiteenlopende bouwwerken. Wij verzorgen alle voorkomende constructieve advies- en engineerwerkzaamheden. Dat doen wij als constructeur vanaf het ontwerp, de hoofd- en detail engineering tot aan second opinions voor onder andere woon- en kantoorgebouwen, ziekenhuizen, theaters, winkelcentra, hotels en universiteitsgebouwen.
Onze constructeurs gebruiken geavanceerde reken- en modelleerprogramma’s en zijn deskundig en bedreven in het bedenken van de voor u meest efficiënte oplossingen. Wij hebben vakinhoudelijke experts in huis en zijn gespecialiseerd in innovatieve productontwikkeling van prefab-betonsystemen, gevelsystemen voor woningbouw, utiliteitsbouw en civiele werken.

Werkwijze

Bij het ontwerpen van projecten is het belangrijk om te weten wat de wensen zijn van de opdrachtgever. Een deel van het ontwerpproces is dus ook de bewustwording ten aanzien van de keuzes die gemaakt moeten worden. Daarbij is het belangrijk om aan de hand van diverse variantenstudies een bewuste weg in te slaan. De keuze wordt bepaald door de opdrachtgever, maar eveneens in overleg met de andere disciplines in het ontwerptraject, zodat een veilig, integraal, duurzaam en kostenbewust ontwerp ontstaat. Steeds meer verovert ook software zijn plekje in de optimaliseringen en bij het slim ontwerpen. Artificial Intelligence en parametrische ontwerpen hebben dan ook voortdurend onze aandacht en worden waar mogelijk ingezet.

Duurzaamheid

De invloed van Adviesbureau Brekelmans op duurzaamheid stopt niet bij onze eigen bedrijfsvoering. Het doel is om ook zoveel mogelijk ontwerpen zo duurzaam mogelijk te realiseren. Binnen onze eigen invloedssfeer is daar zeker een en ander mogelijk. Zo houden wij bij onze ontwerpen altijd rekening met levensduur en flexibiliteit, zorgen we voor een integrale benadering van de duurzaamheidsaspecten en ontwerpen we met diverse materialen. Door voortdurend aandacht te vestigen op het aspect duurzaamheid zal dit ook zeker leiden tot bewust duurzamere keuzes bij onze opdrachtgevers en andere ontwerpende partijen..

Kwaliteit

Primair is kwaliteit gerelateerd aan veiligheid. Zowel de veiligheid op de bouw, als de veiligheid van een gebouw zelf behoren continue onder de aandacht te blijven. De borging hiervan, de scholing van het personeel en de kennis van wet- en regelgeving zijn hierbij belangrijke aspecten. Afstemming van disciplines, bijvoorbeeld door het integreren van BIM modellen, het opsporen van clashes, en het rechtstreeks afstemmen van de productie op het ontwerp, voorkomt fouten. Daarmee wordt de kwaliteit geoptimaliseerd en gewaarborgd en worden (faal)kosten tot een minimum beperkt. In overleg met een opdrachtgever kan een totaal ontwerp tot in een vergaande mate van detaillering worden opgezet, waardoor zo min mogelijk fragmentatie van opdrachten ontstaat. De gemeenschappelijke aanpak van constructeurs binnen Nederland wordt hierbij omarmd. Denk aan het Constructeursregister en het Kennisportaal Constructieve Veiligheid.