Skip to main content

IKC Helden

In opdracht van Stichting Prisma heeft Moeskops’ Bouwbedrijf B.V. de aanpassing, verbetering en uitbreiding van de huidige St. Odaschool in Helden gerealiseerd. Het ontwerp kwam van WY-architecten, waarbij tegen een oud monumentaal gebouw een nieuwe frisse houten constructie is geplaatst. De ging deels over in de bestaande bouw, welke ook een volledige upgrade heeft gekregen.
Het doel was een integraal Kindcentrum (IKC) te realiseren in combinatie met kinderopvang. Middels een tussengebouw met veel daglicht werd het nieuwe en het gerenoveerde gebouw met elkaar verbonden. Dit tussengebouw vormt de centrale ruimte en tevens verkeersruimte waaromheen de klaslokalen zijn gepositioneerd. De constructie is hoofdzakelijk in hout uitgevoerd.